آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

رونین

ره آ

Rea

Ronin

تاریخ انتشار 1391
ناشر :

گروه 5 نفره رونین یکی از چندین پروژه های موسیقایی نیک برتش (پیانیست، آهنگساز) هنرمند مستعد و متفاوت سوئیسی است. در بافت آثار رونین اگرچه خصوصیات موسیقی فانک، موسیقی آیینی ژاپن، موسیقی کلاسیک و جز یافت می‌شود اما در نهایت بشدت مستقل است و به سختی بتوان برای آن مشابه یا مترادفی یافت. در موسیقی رونین نوعی پیچیدگی ساده و سادگی پیچیده نهفته است. اغلب قطعات تمی ساده دارند که بتدریج توسعه می یابند و لایه های جدیدی به آن اضافه می شود. موسیقی دوستان شاید اجرای این گروه در بهمن ماه سال 1390 در تالار ایوان شمس تهران را به خاطر داشته باشند.

Modul 27
ماژول 27
Modul 22
ماژول 22
Modul 18
ماژول 18
Modul 26
ماژول 26
Modul 23
ماژول 23
ارسال شده به تاریخ 26 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS