درباره ما SAAZBUZZ

سازباز یک نهاد فرهنگی مستقل است که در فضای مجازی متولد شده و امیدوار است بتواند به اهالی موسیقی و فرهنگ خدمت کند. هدف سازباز ایفای نقشی پیشرو در جهت پویایی فضای فکری و هنری جامعه‌ی مخاطبینش است. برای تحقق این هدف٬مجموعه ای از خدمات در فضای مجازی سازباز در اختیار مخاطبین قرار گرفته است. ضابطه‌ی اصلی سازباز در انتخاب حوزه های خدماتی اش ٬ هماهنگی آن ها با نیازهای احتمالی مخاطبین بوده است. با چنین نگاهی ٬ بخشی از این خدمات شامل بانک های اطلاعاتی تخصصی  مقالات در حوزه‌ی موسیقی، فروشگاه ها و آموزشگاه های موسیقی و هم چنین استودیوهای ضبط هستند. عرضه و فروش آنلاین بلیت کنسرت نیز بخش دیگری از خدمات سازباز است. بدون شک این خدمات متناسب با نیازهای مخاطبین قابل تغییر و ارتقا‌‌ء خواهند بود. سازباز باور دارد که کارایی و حیاتش به پویایی مخاطبینش وابسته است و پیشرفتش در گرو ارتباط متقابل با کاربرانش است.

info.saazbuzz@gmail.com

پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS