کوارتت وولفرت بردروده EVENTS

کوارتت وولفرت بردروده

24 و 25 بهمن در تالار ایوان شمس
ECM Artists in Tehran: Wolfert Brederode Quartet, February 13 & 14, 2014, Ivane Shams Hall, Tehran
Wolfert Brederode, Mats Eilertsen, Claudio Puntin, Samuel Rohrer

برای تهیه بلیط به سایت www.iranconcert.com مراجعه کنید.

رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS