کوارتت انور براهم EVENTS
5.کوارتت انور براهم

کوارتت انور براهم

29 و 30 بهمن ساعت 21 تالار وحدت
انور براهم (عود)، بیورن مه یر (باس)، کلاوس گزینگ (کلازینت)، خالد یاسین (کوبه ای) پروژه “چشمان مبهوت ریتا” را به شاعر شهیر محمود درویش تقدیم می کنند.

Anouar Brahem Quartet “The Astounding Eyes of Rita” in Tehran
February 18 – 19, 2014: Vahdat Hall – 21h00

برای تهیه بلیط به سایت www.iranconcert.com مراجعه کنید.

رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS