مانک در قاب EVENTS

مانک در قاب

نمایش فیلم “straight, no chaiser”
نشست سینما و موسیقی جز با حضور امید روحانی.
چهارشنبه 8 مهر در موسسه آپ آرت مان.
رزرو و فروش بلیت: کریم خان، ایرانشهر، کلانتری،شماره 48، فروشگاه گاندو 88860439

ارسال شده به تاریخ 7 مهر 1394
رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS