فستیوال «شب‌های موسیقی بارانا» EVENTS

فستیوال «شب‌های موسیقی بارانا»

از ۲۱ تا ۲۹ مرداد در کاخ نیاوران

پنج‌شنبه 21 مرداد – گروه کامکارها

جمعه 22 مرداد – کیخسرو پورناظری | گروه شمس

یک‌شنبه 24 مرداد – کامنت و داماهی

سه‌شنبه 26 مرداد – شهرداد روحانی

چهار‌شنبه 27 مرداد – گروه پالت

پنج‌شنبه 28 مرداد – لوریس چکناوریان | میترا حجار

جمعه 29 مرداد – سهراب پورناظری | آنتونیو ری

خرید بلیت: miresi.ir

شبهای بارانا

ارسال شده به تاریخ 20 مرداد 1395
رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS