پرتره هایی از جوانی باب دیلن SAAZBUZZ
5
23
فروردین

پرتره هایی از جوانی باب دیلن

اینجا تعدادی از عکس های تد راسل از باب دیلن را می بینیم که در یال 1961 گرفته شده اند. و بعد از جایزه نوبل باب دیلن در نیویورک به نمایش گذاشته شده اند.

منبع: گاردین

ارسال شده به تاریخ 23 فروردین 1396