پرتره هایی از جوانی باب دیلن SAAZBUZZ
23
فروردین

پرتره هایی از جوانی باب دیلن

اینجا تعدادی از عکس های تد راسل از باب دیلن را می بینیم که در یال 1961 گرفته شده اند. و بعد از جایزه نوبل باب دیلن در نیویورک به نمایش گذاشته شده اند.

منبع: گاردین

ارسال شده به تاریخ 23 فروردین 1396