پرتره هایی از جوانی باب دیلن SAAZBUZZ

پرتره هایی از جوانی باب دیلناینجا تعدادی از عکس های تد راسل از باب دیلن را می بینیم که در یال 1961 گرفته شده اند. و بعد از جایزه نوبل باب دیلن در نیویورک به نمایش گذاشته شده اند.

منبع: گاردین

ارسال شده به تاریخ 23 فروردین 1396
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS