شب های موسیقی جز و پیشرو در تهران – بهمن 1390 – اشتفان میکوس SAAZBUZZ
9
آبان

شب های موسیقی جز و پیشرو در تهران – بهمن 1390 – اشتفان میکوس

با همکاری نشر موسیقی هرمس، هنرمندان مشهور اروپایی در حوزه های جز، موسیقی پیشرو و ملل در جشنواره بین المللی موسیقی فجر به اجرا پرداختند.

منبع: سایت نشر هرمس

ارسال شده به تاریخ 9 آبان 1392