شب های موسیقی جز و پیشرو در تهران – بهمن 1390 – گروه بازار SAAZBUZZ

شب های موسیقی جز و پیشرو در تهران – بهمن 1390 – گروه بازار



با همکاری نشر موسیقی هرمس، هنرمندان مشهور اروپایی در حوزه های جز، موسیقی پیشرو و ملل در جشنواره بین المللی موسیقی فجر به اجرا پرداختند.

منبع: سایت نشر هرمس

ارسال شده به تاریخ 9 آبان 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS