آرشیو Archive

اشک های اقیانوس سوار بر امواج انقلاب نارنجی

درباره ی نقش گروه های موسیقی در انقلاب  اوکراین فرزین طهرانیان «شما اکنون در یک لحظه تاریخی هستید، مردم ما در حال انقلاب هستند، "ویکتور یوشنکو" شخصیت با فرهنگی است و اغلب به اپرا و کنسرت می رود، این شخص برای اقتصاد و فرهنگ اوکراین کارهای بسیاری خواهد کرد.» این سخنان استاد تاریخ موسیقی روس در آکادمی ملی موسیقی اوکراین در پایان کلاس روز پنج شنبه دوم دسامبر 2004 است. (بیشتر…)


یک اشتباه شاید!

کاوشی‌ در موسیقی‌ کودک بابک بوبان تصور می کنم در تعبیر معنای «موسیقی کودکان » اشتباهی رخ داده است. شاید، مانند آنچه که در انواع موسیقی یا حتی در رشته های مختلف علوم و هنر ها یا دیگر حوزه‌های معرفت انسانی در ایران پیش آمده ، در اینجا هم یک جزء یا نوعی از انواع حکم اصل و کل را یافته است . (بیشتر…)


آلبوم‌های موسیقی به‌صورت مجموعه

رامین صدیقی بازار موسیقی با توسعه و رواج صفحات واینیل (گراموفون) در قرن بیستم، چهره‌ای صنعتی‌تر به خود گرفت و صفحه‌های ½33 دور (بزرگ) و 45 دور (کوچک) بازار موسیقی را برای دهه‌های متمادی به انحصار خود درآوردند. (بیشتر…)


میراث انقلاب

نگاهی به تاثیر انقلاب فرانسه بر موسیقی تارا رخشانی زاده انقلاب و دگرگونی اجتماعی عظیمی که توسط مردم فرانسه در اواخر قرن هجدهم رقم زده شد ، تحولی شدید در هنر موسیقی ایجاد کرد. انقلاب نه تنها در زمینه های اجتماعی، بلکه در زمینه های معنوی نیز دگرگونی هایی را به وجود آورد. (بیشتر…)


موسیقی تخت حوضی

ساسان فاطمی در این فرصت بحث را به دو بخش‏ تقسیم می کنم.بخش اول در زمینه‏ ارتباط نمایش و موسیقی و یا بهتر بگوئیم ارتباط آن دو بخش که‏ دسته‏های بزرگ قدیمی را بوجود آوردند و بخشی که مربوط به نمایش‏ است و بخش مطرب‏های موسیقی‏دان، در ابتدا بخش اول و تعریف کلمه‏ مطرب. (بیشتر…)


پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS