آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

کارن همایون فر

گذشته، حال استمراری (2)

Past,Present Continues

Karen Homayounfar

تاریخ انتشار 1392

کارن همایون‌فر، 20 موسیقی متن فیلم و سریال را که تاکنون نوشته است، در قالب یک آلبوم جمع‌آوری کرد.

سفر سبز (حسین لطیفی) 1
سفر سبز (حسین لطیفی) 2
سفر سبز (حسین لطیفی) 3
برف روی کاج ها (پیمان معادی) 1
برف روی کاج ها (پیمان معادی) 2
اسب حیوان نجیبی است (عبدالرضا کاهانی)
هیچ (عبدالرضا کاهانی)
بی خود و بی جهت (عبدالرضا کاهانی)
همه چیز برای فروش (امیر ثقفی)
زندگی خصوصی آقا و خانم میم (روح ا... حجازی) 1
زندگی خصوصی آقا و خانم میم (روح ا... حجازی) 2
زندگی مشترک آقا و خانم محمودی (روح ا... حجازی
ابرهای ارغوانی (سیامک شایقی) 1
ابرهای ارغوانی (سیامک شایقی) 2
پنهان (مهدی رحمانی) 1
پنهان (مهدی رحمانی) 2
یک، دو، سه... پنج (محمد معیری) 1
یک، دو، سه... پنج (محمد معیری) 2
یک، دو، سه... پنج (محمد معیری) 3
ارسال شده به تاریخ 27 دی 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS