آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

کارن همایون‌فر

گذشته،حال استمراری (1)

Past,Present Continues 1

Karen Homayounfar

تاریخ انتشار 1392

کارن همایون‌فر، 20 موسیقی متن فیلم و سریال را که تاکنون نوشته است، در قالب یک آلبوم جمع‌آوری کرد.

مادرانه (جواد افشار)
حلقه سبز (ابراهیم حاتمی کیا) 1
حلقه سبز (ابراهیم حاتمی کیا) 2
حلقه سبز (ابراهیم حاتمی کیا) 3
پل چوبی (مهدی کرمپور)
هیس دخترها فریاد نمی زنند (پوران درخشنده) 1
هیس دخترها فریاد نمی زنند (پوران درخشنده) 2
نردبام آسمان (حسین لطیفی) 1
نردبام آسمان (حسین لطیفی) 2
روزهای زندگی (سیروس مقدم)
سلطان (مسعود کیمیایی) 1
سلطان (مسعود کیمیایی) 2
سلطان (مسعود کیمیایی) 3
سلطان (مسعود کیمیایی) 4
سلطان (مسعود کیمیایی) 5
سلطان (مسعود کیمیایی) 6
سلطان (مسعود کیمیایی) 7
آکواریوم (ایرج قادری) 1
آکواریوم (ایرج قادری) 2
سیاوش (سامان مقدم) 1
سیاوش (سامان مقدم) 2
سیاوش (سامان مقدم) 3
ارسال شده به تاریخ 27 دی 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS