آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

کریستف رضاعی

کنعان

Canaan

Christophe Rezai

تاریخ انتشار 1390
ناشر :

این آهنگساز دو رگه ایرانی-فرانسوی، همواره در آثار خود در تلاش است تا عناصر موسیقایی ایران و غرب را به یکدیگر نزدیک سازد. در کارنامه هنری او که از سال 1372 آغاز شد، علاوه بر پروژه های مستقل (مانند آلبوم سیر یا جزیره قشم) و سرپرستی گروه نور، آهنگسازی برای چندین فیلم بلند، کوتاه و مستند ایرانی و غیرایرانی، تآتر، تیزرهای تبلیغاتی و ویدئو اینستالیشین به چشم می‌خورد. در این مجموعه آهنگسازی‌های رضاعی برای دو فیلم کنعان (کارگردان مانی حقیقی) و پرونده هاوانا (کارگردان علیرضا رئیسیان) گردآوری شده است.

Once Upon A Time
یکی بود، یکی نبود
Doubt
شک
Mina
مینا
Loneliness
تنهایی
Cemetery
قبرستان
The Bus
اتوبوس
The Beach
ساحل
Duet
دونوازی
Talisman
دخیل
Dream
رویا
Under The Rain
زیر باران
Sorrow
غم
Same Dream
همان رویا
The End
پایان
Trip To Cuba
سفری در کوبا
Doubtful
سوال برانگیز
Hostage 1
گروگان 1
The Lab
آزمایشگاه
Friendship
رفاقت
Havana 1
هاوانا 1
Suicide Or Homicide
خودکشی یا قتل؟
Depression
افسردگی
Interesting Finding
کشف جالب
Escape
فرار
The Outcome
نتیجه سفر
Loneliness 1
تنهایی 1
Missing
دلتنگی
Cafe Cuba
کافه کوبا
Fear
ترس
Hidden Lab
آزمایشگاه مخفی
Hostage 2
گروگان 2
Fear & Loneliness
ترس و تنهایی
Why
چرا؟
Loneliness
تنهایی 2
Havana 2
هاوانا 2
Havana Case
پرونده هاوانا
ارسال شده به تاریخ 16 آبان 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS