آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

ابوالحسن صبا

ویلن استاد ابوالحسن صبا (1)

Ostad Abolhasan Saba,violin

Abolhasan Saba

تاریخ انتشار 1381
ناشر :

مجموعه ای از نواخته های استاد ابوالحسن صبا با ویلُن که شامل قطعات زیر می شود: 1. آواز دشتی (دیلمان) 2. گوسفند دوخوان (آواز دشتی) 3. دستگاه شور (همراه با تمبک و آواز حسین تهرانی) 4. چهارمضراب ابوعطا (همراه با تمبک حسین تهرانی) 5. دستگاه سه گاه (همراه با تمبک حسین تهرانی) 6. دستگاه همایون 7. آواز بیات اصفهان 8. چهارمضراب زنگ شتر (دستگاه سه گاه) 9. گفت وگو (آواز دشتی)، سازنده و همراهی کننده‌ی سنتور، فرامرز پایور.

آواز دشتی (دیلمان)
(Avaz-e Dashti(Deylaman
گوسفند دوخوان (آواز دشتی)
(Gusfand Dokhan(Avaz-e Dashti
دستگاه شور
Dastgah-e Shur
چهار مضراب ابوعطا
Chaharmezrab-e Abuata
دستگاه سه گاه
Dastgah-e Segah
دستگاه همایون
Dastgah-e Homayun
آواز بیات اصفهان
Avaz-e Bayat-e Esfehan
چهار مضراب زنگ شتر (دستگاه سه گاه)
(Chaharmezrab-e Zang-e Shotor(Segah
گفت و گو (آواز دشتی)
(Goft -o Go(Avaz-e Dashti
ارسال شده به تاریخ 25 فروردین 1393
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS