آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

پیمان یزدانیان

همراه با باد

On the Wind

Peyman Yazdanian

تاریخ انتشار 1387
ناشر :

این مجموعه که در برگیرنده موسیقی متن فیلم‌های پاداش سکوت (مازیار میری)، یک تکه نان (کمال تبریزی) و سربازهای جمعه (مسعود کیمیایی) است.

Renewed Acquaitance
باز آشنا
Drowning
غریق
Search
جستجو
Shadow Of Water
سایه آب 1
That Night
آن شب
Hidden Memories
خاطرات پنهان
Shadow Of Water 2
سایه آب 2
Reward Of Silence
پاداش سکوت
Miracle
معجزه
Apace The Wind
پا به پای باد
Entreaty
مناجات
Non Arrival
تا نرسیدن
Encounter
دیدار
Enthusiasm
شور
A Peace Of Bread
یک تکه نان
Friday Soldiers 1
سربازهای جمعه 1
Friday Soldiers 2
سربازهای جمعه 2
Days And Days
روزها و روزها
Imagination
خیال
Tango
تانگو
ارسال شده به تاریخ 25 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS