آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

ارد انزابی پور

ناگفته

Untold

Orod Anzabipour

تاریخ انتشار 1384/1385
سبک :

هرچی که هست
Whatever it is
ناگفته
Untold
بیا بریم
Let's go
داغ تابستان
Summer the hot
آبی بیکران
The immense blue
جایی،وقتی
Somewhere,somewhen
کمی تندتر
Slightly faster
خاطرات من
My memories
شباهنگ
Sirius
ارسال شده به تاریخ 14 آذر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS