آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

پیتر سلیمانی‌پور

منظومه شخصی

Egosystem

Peter Soleimanipour

تاریخ انتشار 1383
ناشر :

منظومه شخصی بر آن نیست که فوران هنری دیگری را بر مبنای تعاریف رایج ارائه کند. عناصر موسیقی بومی کشورمان و سازبندی متنوع با شیوه های آهنگسازی معاصر بهم آمیخته شده اند تا بدون ادعا تنها در جستجوی بیان موسیقایی جدیدی باشند.

A Week Of Sunshine
یک هفته آفتاب
Smells From Childhood
بوی کودکی
Not In The City
در شهر نیست
Cipher
رمز
Face To Face
رو در رو
Grace Of Obscurity
لطف ابهام
Joy
شادی
Confession
خستو
Serenity
صفای باطن
Biride Dance
رقص عروس
Alblues
البلوز
ارسال شده به تاریخ 15 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS