آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

گروه سپهر

ماهان

Mahan

Sepehr Ensemble

تاریخ انتشار 1387
ناشر :

اجرای گروه سپهر با نوازندگی فرید خردمند (تمبک)، بهاره فیاضی (تار)، احمد رضاخواه (سنتور)، بهنام معیریان (عود)، آساره شکارچی (کمانچه) و بهنام معیریان (نی). اعضای گروه، علاوه بر تک نوازی، برخی آثار قدیمی را نیز اجرا کرده اند که عبارتند از: پیش درآمدِ ابوعطای هرمزی، رِنگ ابوعطای درویش خان و تصانیفی از عارف (دل هوسِ، تُرکِ چشمش)، شیدا (الا ساقیا) و رضا محجوبی (مطب مجلس). متن دفترچه ی سی دی حاوی اشعار تصانیف و معرفی نوازندگان است.

پیش درآمد
Pishdaramad
تکنوازی نی
Solo Ney
تصنیف ترک چشمش
Tasnif-e Tork-e Cheshmah
تکنوازی تار
Solo II Tar
تصنیف دل هوس
Tasnif-e Del Havas
تکنوازی عود
Solo III Oud
تصنیف الا ساقیا
Tasnif-e Ala Saghia
تکنوازی سنتور
Solo IV Santour
تصنیف مطرب مجلس
Tasnif-e Motreb-e Majles
رنگ
Reng
ارسال شده به تاریخ 30 دی 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS