آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

کیاوش صاحب‌نسق

لحظه‌ها

Moments

Kiawasch Saheb Nassagh

تاریخ انتشار 1383
ناشر :

در تضاد میان رنگ کلیدهای پیانو نوعی هماهنگی و نزدیکی وجود دارد. لحظه های خلق شده در بداهه نوازی کیاوش صاحب نسق نیز فضایی متضاد اما ملموس از روحیات این هنرمند ایرانی را در دنیایی غریب و دوراز موطن تصویر می کند.

November 14
14 نوامبر 2000
Search
جستجو
Dialogue
گفتگو
Finding
یافتن
Lovers
عاشقان
Sogol
سوگل
Chahargah
چهارگاه
Question
سوال
March 2
2 مارچ 2002
March 22
22 مارچ 2002
Caravan
کاروان
April 6
6 اوریل 2002
ارسال شده به تاریخ 15 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS