آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

بهداد مقدسی

سوئیت پارسی

Persian Suite

Behdad Moghaddasi

تاریخ انتشار 1388
ناشر :

این مجموعه شامل قطعاتی است برای گیتار کلاسیک که ملهم از افسانه‌های قدیمی، ملودی ها فولکلور ایران و همچنین موسیقی دستگاهی ایران نوشته شده است در آن تکنیک های نوازندگی سازهای زخمه ای ایرانی نیز بر روی گیتار بکار گرفته شده است.

Trilogy For Guitar-Love
عشق
Trilogy For Guitar-Rain
باران
Trilogy For Guitar-Enchantment
افسون
Moonlight
مهتاب
Dena
دنا
Persian Suite-Daramad
سوئیت پارسی - درآمد
Persian Suite-Andante
سوئیت پارسی – آندانته
Persian Suite-Allegro Animato
سوئیت پارسی – آلگرو آنیماتو
Persian Suite-Allegretto
سوئیت پارسی – آلگرتو
Persian Suite-Adagio
سوئیت پارسی – آداجیو
Persian Suite-Chaharmezrab
سوئیت پارسی – چهار مضراب
Far Wishes
آرزوهای دور
Kouchalar
کوچالر
ارسال شده به تاریخ 25 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS