آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

پیمان یزدانیان

سوئیت ها

Suites

Peyman Yazdanian

تاریخ انتشار 1388
ناشر :

پیمان یزدانیان اگرچه بیشتر به عنوان آهنگساز فیلم شهرت دارد اما بیش از ۲۰ سال است که به آهنگسازی در حوزه موسیقی کلاسیک مشغول است. این مجموعه نخستین آلبوم او در این زمینه و در برگیرنده پنج سوئیت برای پیانو است.

La Petite Suite De Concert 1
سوئیت کوچک کنسرت – موومان اول
La Petite Suite De Concert 2
سوئیت کوچک کنسرت – موومان دوم
La Petite Suite De Concert 3
سوئیت کوچک کنسرت – موومان سوم
Expression Suite 1
سوئیت اکسپرسیون – موومان اول
Expression Suite 2
سوئیت اکسپرسیون – موومان دوم
Expression Suite 3
سوئیت اکسپرسیون – موومان سوم
Expression Suite 4
سوئیت اکسپرسیون – موومان چهارم
Homage Suite-Sohrab Sepehri
سوئیت یادمان – موومان دوم – سهراب سپهری
Sorrow Suite 1
سوئیت حزن – موومان اول
Sorrow Suite 2
سوئیت حزن – موومان دوم
Sorrow Suite 3
سوئیت حزن – موومان سوم
Sorrow Suite 4
سوئیت حزن – موومان چهارم
Sorrow Suite 5
سوئیت حزن – موومان پنجم
Homage Suite-Tar
سوئیت یادمان – موومان اول – تار
Persian Recipe For A French Chef 1
سوئیت چند دستور غذای ایرانی برای سرآشپز فرانسوی – موومان اول
Persian Recipe For A French Chef 2
سوئیت چند دستور غذای ایرانی برای سرآشپز فرانسوی – موومان دوم
Persian Recipe For A French Chef 3
سوئیت چند دستور غذای ایرانی برای سرآشپز فرانسوی – موومان سوم
Persian Recipe For A French Chef 4
سوئیت چند دستور غذای ایرانی برای سرآشپز فرانسوی – موومان چهارم
Homage Suite-The Complaint
سوئیت یادمان – موومان سوم - شکوه
ارسال شده به تاریخ 25 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS