آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

فرامرز پایور ٬ هوشنگ ظریف،محمد اسماعیلی

سه نوازی در دستگاه ماهور و سه گاه

Trio in Mahur and Segah

Faramarz Payvar,Houshang Zarif,Mohammad Esmaili

تاریخ انتشار 1386
ناشر :

 

در این مجموعه قطعاتی از ساخته‌های استاد فرامرز پایور که نمونه‌های صوتی آن‌ها برای تکنوازی سنتور نیز موجود است را با همراهی تار و تمبک می توان شنید. علاوه بر این،گوشه‌هایی از دو دستگاه ماهور و سه‌گاه با سنتور و تار اجرا شده‌اند که خود فرصتی است برای گوش‌کردن به موسیقی با وزن آزاد ایرانی با بیانی که امروز کمتر شنیده می شود.

قطعه ترانه (دستگاه ماهور)
درآمد ٬ داد ٬ شکسته (دستگاه ماهور)
قطعه‌ی خوارزمی (دستگاه ماهور )
دلکش ٬ سروش (دستگاه ماهور )
رنگ (دستگاه ماهور )
چهار مضراب درآمد (دستگاه سه گاه )
درآمد ٬ مویه (دستگاه سه گاه )
چهار مضراب مخالف (دستگاه سه گاه )
مخالف سه گاه مثنوی مخالف ٬ مغلوب (دستگاه سه گاه)
ضربی خاتمه (دستگاه سه گاه )
ارسال شده به تاریخ 21 دی 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS