آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

احمد پژمان

سایه های خورشید

Shadows of the Sun

Ahmad Pejman

تاریخ انتشار 1390
ناشر :
سبک :

یک روز صبح پس از تولد دخترم, بیدار شدم و یک ملودی ساده به ذهنم آمد که به باقی نوشته هایم شباهتی نداشت. تصمیم گرفتم تا آن را توسعه و به مجموعه ای تبدیل کنم که بیشتر زائیده ناخودآگاهم بود تا آهنگسازی به شیوه معمول. نتیجه آن, سایه های خورشید است که بیانگر لذت نهفته در زندگی, زیبایی و امید است. (احمد پژمان)

Dawn
سپیده دم
Riverbank
کرانه
Carefree
رها
Shadows Of The Sun
سایه های خورشید
Impression
نگاره
Spellbound
شوریده
Journey
سفر
Wanderer
سرگردان
ارسال شده به تاریخ 26 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS