آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

محمدرضا مرتضوی

ساینا

Saena

Mohammadreza Mortazavi

تاریخ انتشار 1388
ناشر :

محمدرضا مرتضوی تکنواز جوان تمبک که سالهاست در آلمان سکونت دارد شیوه‌ منحصر به‌فردی در نوازندگی دارد. او در اینجا راوی داستان اساطیری سیمرغ (فردوسی) است که با نشستن بر درخت ساینا شاهد خلقت جهان است.

Dance For Me
برقص
A Quiet Path
مسیر خاموش
Faces
چهره ها
Sama
سماع عشق
The Shadows Kiss
بوسه سایه
Where Is My Tree
درخت من کجاست؟
Tears Of Simorgh
اشک سیمرغ
Unleash Paradise
بهشت را آزاد کن
ارسال شده به تاریخ 25 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS