آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

هوشیار خیام

زهی ها

String

Hooshyar Khayam

تاریخ انتشار 1391
ناشر :

آلبوم زهی ها مجموعه آهنگسازی های هوشیار خیام برای سازهای زهی و پیانو است که توسط ارکستر ناره گاتسی ارمنستان در سال 1388 بصورت زنده در ایروان اجرا و ضبط شده است. رهبری ارکستر در این اجراها نیز بر عهده هوشیار خیام است. تکنوازان این مجموعه آرام تالالیان (ویلنسل)، لوسین آقابابیان (ویلن) و جولیتا واردانیان (پیانو) هستند.

Stained Glass
شیشه رنگی(برای پیانو و ارکستر زهی)
Autumn Sonata
سونات پاییزی(برای ویلنسل وپیانو)
Chang I
چنگ موومان اول
Chang II
چنگ موومان دوم
Chang III
چنگ موومان سوم
Cello Concerto I
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی موومان اول
Cello Concerto II
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی موومان دوم
Cello Concerto III
کنسرتو برای ویلنسل و ارکستر زهی موومان سوم
Winter Sonata
سونات زمستانی(برای ویلنسل و پیانو)
A Proper Opening
یک شروع خوب(برای کوئینتت زهی)
ارسال شده به تاریخ 26 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS