آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

سید نورالدین رضوی سروستانی

رنگ فرح

Farah

تاریخ انتشار 1382
ناشر :

این سی دی، که قبلاً در سوئیس توسط مؤسسه‌ی آمری انتشار یافته بود. با همکاری این مؤسسه برای نخستین بار در ایران منتشر می شود. قطعات این مجموعه برای باله ای با طراحیِ موریس بژار، که در سال 1973 در تئاتر مونه‌ی بروکسل اجرا شد، نواخته شده اند. اعضای گروه مرکز حفظ و اشاعه‌ی موسیقی ایرانی عبارتند از: داوود گنجه ای، داریوش طلایی، جلال ذوالفنون، محمدعلی حدادیان، مارتا مانی زاده و مرتضی اعیان. این سی دی از معدود ضبط هایی است که از صدای زنده یاد رضوی سروستانی به جا مانده است.

آواز بیات اصفهان
صوفی نامه
تکنوازی سه تار
رنگ فرح، دستگاه همایون
تکنوازی تمبک
تکنوازی کمانچه، مخالف سه گاه
آواز، مثنوی مخالف
تکنوازی نی، دستگاه سه گاه
آواز، دستگاه سه گاه
گروه نوازی، مخالف سه گاه
ارسال شده به تاریخ 10 بهمن 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS