آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

غلامحسین بنان

ترانه های بنان (گلشن دل)

Golshan-e Del

Qolam Hoseein Banan

تاریخ انتشار 1391
ناشر :

آهنگ ساز:نصراللّه زرین پنجه

این اثر در دستگاه ماهور، آواز افشاری، آواز بیات اصفهان، دستگاه شور و دستگاه سهگاه اجرا شده است. تصنیفها عبارتند از: «گلشن دل»، «پرتوِ عشق»، «به خاطر تو»، «بهشت عاشق»و «نمانده رفتی». در بخش آوازی جواد معروفی (پیانو)، محمود تاجبخش (ویلن)، ابراهیم سرخوش (تار)، سیروس حدادی (فلوت) و علی تجویدی (ویلُن) بنان را همراهی میکنند.

تصنیف گلشن دل (دستگاه ماهور)
Golshan-e Del
تک نوازی
Instrumental Solo Tar
تصنیف گلشن دل
Tasnif-e Golshan-e Del
تصنیف پرتو عشق 2 (آواز افشاری)
Tasnif-e Parto-e Eshq 2
ساز و آواز 1
Saz o Avaz 1
رنگ افشاری
Reng-e Afshari
تصنیف به خاطر تو (آواز بیات اصفهان)
Tasnif-e Bekhater-e To
ساز و آواز 2
Saz o Avaz 2
تصنیف به خاطر تو
Tasnif-e Be Khater-e To
تصنیف بهشت عاشق 1 (دستگاه شور)
Tasnif-e Bhesht-e Asheq 1
ساز و آواز 3
Saz o Avaz 3
تصنیف بهشت عاشق 1
Tasnif-e Behesht-e Asheq 1
مقدمه‌ی تصنیف نمانده رفتی (دستگاه سه گاه)
Introduction of Tasnif-e Namande Rafti
ساز و آواز 4
Saz o Avaz 4
تصنیف نمانده رفتی (دستگاه سه گاه)
Tasnif-e Namande Rafti
ارسال شده به تاریخ 23 دی 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS