آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

غلامحسین بنان

ترانه های بنان (می ناب)

Mey-e Nab

Qolam Hossein Banan

تاریخ انتشار 1387
ناشر :

این مجموعه شامل ترانه‏هاى غلامحسین بنان است که توسط روح‏الله خالقى آهنگ سازی شده است.
ترانه‏ها عبارتند از: مىِ ناب (ارکستر گل‏ها، عشّاق، بیات اصفهان، حافظ)، نواى نى (مرتضى محجوبى، دشتى، رهى معیرى)، عشقِ سوزان (ارکستر گل‏ها، مرتضى محجوبى، شور، تورج نگهبان)، آهِ سحر (ارکستر شماره‏ى یک رادیو، دشتى، فروغى بسطامى)، نغمه‏ى نوروزى (دشتى، رهى معیرى)، مستىِ عاشقان (ارکستر شماره‏ى یک رادیو، چهارگاه، اسماعیل نواب).

می ناب (عشاق - بیات اصفهان)
نوای نی (دشتی)
عشق سوزان (شور)
آه سحر (دشتی)
نغمه‌ی نوروزی (دشتی)
مستی عاشقان (چهارگاه)
آهنگ آذربایجان (شور)
ارسال شده به تاریخ 30 دی 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS