آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

علی اکبر شهنازی

تار استاد علی اکبر شهنازی (2)

(Tar:Ostad Ali Akbar Shahnazi(2

Ali Akbar Shahnazi

تاریخ انتشار 1387
ناشر :

ضبط های قدیمی آثارِ اجراشده توسط استاد علی اکبر شهنازی. در دو ضبط از این مجموعه، شهنازی، در 14 سالگی، آواز جناب دماوندی را همراهی می کند. ضبط ها از روی صفحاتِ گرامافونِ کلمبیا و پُلیفون اند. در متنِ دفترچه‌ی سی دی مشخصاتِ صفحاتِ اصلی آمده است.

آواز افشاری 1
Avaz-e Afshari 1
آواز بیات ترک
Avaz-e Bayat-e Turk
دستگاه شور 1
Dastgah-e Shur 1
دستگاه شور 2
Dastgah-e Shur 2
دستگاه شور 3
Dastgah-e Shur 3
آواز افشاری - نکنم اگر چاره
Avaz-e Afshari-Nakonam Agar Chareh
آواز افشاری 2
Avaz-e Afshari 2
آواز بیات کرد
Avaz-e Bayat-e Kord
دستگاه سه گاه به یاد میرزا حسینقلی
Dastgah-e Segah
دستگاه سه گاه - گر ماه من
Dastgah-e Segah-Gar Mah-e Man
آواز اصفهان
Avaz-e Esfahan
دستگاه چهارگاه - بده ساقی
Dastgah-e Chahargah-Bede Saghi
دستگاه ماهور 1
Dastgah-e Mahur 1
دستگاه ماهور 2
Dastgah-e Mahur 2
دستگاه ماهور 3
Dastgah-e Mahur 3
ارسال شده به تاریخ 30 فروردین 1393
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS