آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

احمد شاملو

اشعار لنگستون هیوز

Poems of Langston Hughes

Ahmad Shamloo

تاریخ انتشار 1389
ناشر :

ترجمه و صدای احمد شاملو

زمینه‌ی اصلی آثار هیوز دانستگی نژادی است و اشعار و نوشته هایش بیشتر از هارلم، مناطق جنوب، تبعیضات نژادی، احساس غربت و در همان حال از غرور و نخوت سیاهان سخن میگوید. این مجموعه نیز مانند مجموعه شعرهای خود شاملو در سالهای 1373-1375 در خانه‌ی شاملو در فردیس کرج ضبط شده است. قرار بود شعرهایی از لورکا، ریتسوس و ژاک پرِوِر هم بخواند. ژاک پرِوِر را خواند اما بقیه را نشد که بخواند. اجل مهلت نداد.

قصه های عمه سو 1
مثل آوازها
آواز دختر سیاه
دورگه
ویرونه
مطرب
آواز سیاه متفاوت
ترانه
ستارگان
هشدار
هارلم
سرود زمین
پرسش و پاسخ
درخت سبز کوچولو
گونه گونی های رویا
با بارش باران نقره وار
درد غریب
قصه های عمه سو 2
ارسال شده به تاریخ 5 بهمن 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS