آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

علی جابری

از زبور تنهایی

Psalms of Loneliness

Ali Jaberi

تاریخ انتشار 1389
ناشر :

تجربیات این مجموعه، از یک سو نگاهی به موسیقی آئینی تبنور و مقامات کهن یارسان اهل حق در کنار ردیف سازی و آوازی موسیقی ایران دارد و از سویی دیگر به جلوه‌های صوتی معاصر.

A Traveler Through The Ocean Of Abstraction
سیاح بحر تجرید
Beneath The Shadow Of Perplexity
در سایه سار حیرت
On The Spree
سرخوش به کوی رندی
All Because Of You
ای عشق همه بهانه از توست
Psalms Of Loneliness
از زبور تنهایی
A Story Told And Benumbed
گفتند فسانه ای و در خواب شدند
ارسال شده به تاریخ 26 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS