آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

پیمان یزدانیان

از انعکاس شهرهای دور

Echoes from Distant Lands

Peyman Yazdanian

تاریخ انتشار 1391
ناشر :

این آلبوم شامل موسیقی متن فیلم های “کوه بودا (کارگردان لی یو)”، “فصل ممنوعه (کارگردان فریبرز کامکاری)”، “عمارت تابستانی (کارگردان لو یه)” و “تب بهار (کارگردان لو یه)” که عنوان آخر جایزه اسب طلای بهترین موسیقی متن جشنواره بین المللی فیلم تایوان را در سال 2010 به خود اختصاص داد.

Buddha Mountain 01
کوه بودا 1
Buddha Mountain 02
کوه بودا 2
Buddha Mountain 03
کوه بودا 3
Buddha Mountain 04
کوه بودا 4
Buddha Mountain 05
کوه بودا 5
Buddha Mountain 06
کوه بودا 6
Buddha Mountain 07
کوه بودا 7
Buddha Mountain 08
کوه بودا 8
Summer Palace 01
عمارت تابستانی 1
Summer Palace 02
عمارت تابستانی 2
Summer Palace 03
عمارت تابستانی 3
Summer Palace 04
عمارت تابستانی 4
Summer Palace 05
عمارت تابستانی 5
Summer Palace 06
عمارت تابستانی 6
Spring Fever 01
تب بهار 1
Spring Fever 02
تب بهار 2
Spring Fever 03
تب بهار 3
Spring Fever 04
تب بهار 4
Spring Fever 05
تب بهار 5
Spring Fever 06
تب بهار 6
Spring Fever 07
تب بهار 7
Forbidden Chapter 01
فصل ممنوعه 1
Forbidden Chapter 02
فصل ممنوعه 2
Forbidden Chapter 03
فصل ممنوعه 3
Forbidden Chapter 04
فصل ممنوعه 4
Forbidden Chapter 05
فصل ممنوعه 5
Forbidden Chapter 06
فصل ممنوعه 6
ارسال شده به تاریخ 16 آبان 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS