آلبوم های موسیقی MUSIC ALBUMS

علیرضا مشایخی

ارکستر موسیقی نو

Iranian Orchestra for New Music

Alireza Mashayekhi

تاریخ انتشار 1381
ناشر :

علیرضا مشایخی هنرمند و آهنگساز معاصر با تشکیل ارکستر موسیقی نو متشکل از سازهای ایرانی و غربی, اقدام به ارائه تصویری نو از موسیقی ایرانی در چارچوب و قواعد موسیقی مدرن نموده است که در این آلبوم, ساخته های خود او به اجرا در می آیند.

Chahargah
چهارگاه 2
Awaz 1
آواز 1
This Loneliness
و در این تنهایی
Garden Of The Lord
باغ خدا
Ad Libitum
و در این بداهه
Ophelia 1
افلیا 1
Ophelia 2
افلیا 2
ارسال شده به تاریخ 15 مهر 1392
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS