کنسرت گروه داماهی EVENTS
2

کنسرت گروه داماهی

یکشنبه 6 فروردین 1396 ساعت 20:00

سالن برج آزادی

تهیه بلیت: در www.iranconcert.com

گروه داماهی از حمزه یگانه (پیانو و آهنگساز)، دارا دارایی (گیتار بیس، آهنگساز و سرپرست گروه)، ابراهیم علوی (آهنگساز، عود) ، شایان فتحی (دارمز) و رضا کولغانی (خواننده) تشکیل شده است.

این گروه با هدف تجربه ای نو در تلفیق موسیقی های معاصر با موسیقی جنوب ایران شروع به فعالیت کرد. واژه «داماهی» از افسانه های قدیمی جنوبی گرفته شده و بیانگر ایده های هنری گروه است. در افسانه های مردم جنوب ایران، از ماهی عظیم الجثه ای به نام «داماهی» یاد شده که در خلیج فارس می زیسته و در بطن خود یک آرمانشهر نهان داشته است. موسیقی «داماهی» بدون اصرار به گونه یا سبکی خاص، حاصل همنشینی و همنوازی چند موزیسین ایرانی با گرایش ها و سلایق متنوع با خاستگاه های اقلیمی متفاوت است.

رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS