کنسرت شب‌های جَز ۴ EVENTS
شب های جَز 4

کنسرت شب‌های جَز ۴

۶ – ۷ – ۸ – ۹ مرداد در فرهنگسرای نیاوران | ساعت ۲۱:۳۰

«شب اول، شنبه ۶ مرداد»
: تریوی کارلو ماور (ایتالیا)
: تریوی سردار سرمست

«شب دوم، یکشنبه ۷ مرداد»

: کوارتت کیاوش صاحب‌نسق
: تریوی آرشید آذرین

«شب سوم، دوشنبه ۸ مرداد»

: کوارتت کاسته
: تریوی نیوئن‌لِ

«شب چهارم، سه شنبه ۹ مرداد»

: کارلو ماور
: تریوی نیوئن‌لِ

با تهیه هر بلیت در هر شب، دو برنامه را می بینید.
خرید بلیت: www.iranconcert.com

رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS