کنسرت “جایی جز اینجا” EVENTS

کنسرت “جایی جز اینجا”

کنسرت ماکان اشگواری، امیر صارمی

و

سردار سرمست، سهیل پیغمبری، علی گرامی
خرید اینترنتی بلیط از: www.iranconcert.com
برج آزادی
روزهای پنجشنبه و جمعه | 26 و 27 دی ماه 92

ارسال شده به تاریخ 24 دی 1392
رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS