کنسرت آنسامبل کارگاه باروک (ویل و زمستان) EVENTS

کنسرت آنسامبل کارگاه باروک (ویل و زمستان)

25,26,27 آذر 1394, ساعت : 20

میدان بهارستان, باغ موزه نگارستان

: کریستف رضاعی
: رضا عسگرزاده، فرهود بیگلربیگی
: پوریا کیانی، امیرحسین نوروزناصری
: پویان فرزین
: آیدین منعم
: Liam Fennelly

فروش بلیت: http://www.tiwall.com

 

ارسال شده به تاریخ 24 آذر 1394
رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS