پرفورمنس اسکارلت دهه 60 (سجاد افشاریان، رام) EVENTS

پرفورمنس اسکارلت دهه 60 (سجاد افشاریان، رام)

چهارشنبه 16 دی | 21:00

پنجشنبه 17 دی | 18:30 و 21:00

جمعه 18 دی | 18:30 و 21:00

چهارشنبه 23 دی | 21:00

پنجشنبه 24 دی | 21:00

جمعه 25 دی | 21:00

سالن برج آزادی

خرید بلیت: www.iranconcert.com

ارسال شده به تاریخ 8 دی 1394
رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS