همایش نیکوکاری وحدت با اجرای گروه رام EVENTS

همایش نیکوکاری وحدت با اجرای گروه رام

جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۲۱

مکان: شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، تالار خلیج فارس

خرید بلیت: www.sigozar.com

ارسال شده به تاریخ 7 اسفند 1393
رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS