همایش نیکوکاری وحدت با اجرای گروه رام EVENTS
1

همایش نیکوکاری وحدت با اجرای گروه رام

جمعه ۸ اسفند ۱۳۹۳، ساعت ۲۱

مکان: شهرک غرب، انتهای بلوار دادمان، پژوهشگاه نیرو، تالار خلیج فارس

خرید بلیت: www.sigozar.com

رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS