کنسرت شهرام شعرباف ( گروه اوهام ) EVENTS

کنسرت شهرام شعرباف ( گروه اوهام )

سالن اجرا : سالن برج آزادی(A,B)
پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ اردیبهشت، ساعات اجرا: ۱۸:۳۰ و ۲۱:۳۰
برای تهیه بلیط به سایت www.iranconcert.com مراجعه کنید.

رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS