کنسرت ارکستر فیلارمونیک چین و ارکستر سمفونیک تهران EVENTS

کنسرت ارکستر فیلارمونیک چین و ارکستر سمفونیک تهران

پنجشنبه و جمعه 22 و 23 مرداد – ساعت 21:30

سالن اجرا: تالار وحدت

خرید بلیت: www.iranconcert.com

ارسال شده به تاریخ 18 مرداد 1394
رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS