سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران EVENTS

سومین هفته موسیقی تلفیقی تهران

23 تا 29 اردیبهشت در فرهنگسرای نیاوران:

ماکان اشگواری و امیر صارمی پنجشنبه 23 اردیبهشت ساعت 18:30

گروه سردار سرمست، عمید بنکدار و فرهاد لقایی پنجشنبه 23 اردیبهشت ساعت 21:00

گروه تلنگر جمعه 24 اردیبهشت ساعت 18:30

گروه بمرانی جمعه 24 اردیبهشت ساعت 21:00

گروه کامنت شنبه 25 اردیبهشت ساعت 18:30

گروه بهنا شنبه 25 اردیبهشت ساعت 21:00

گروه دال یکشنبه 26 اردیبهشت ساعت 18:30

گروه دال یکشنبه 26 اردیبهشت ساعت 21:00

گروه اوان دوشنبه 27 اردیبهشت ساعت 18:30

گروه امیر دارابی دوشنبه 27 اردیبهشت ساعت 21:00

گروه آرین کشیشی سه شنبه 28 اردیبهشت ساعت 18:30

گروه داماهی سه شنبه 28 اردیبهشت ساعت 21:00

گروه کماکان چهارشنبه 29 اردیبهشت ساعت: 18:30

موسیقی کریستف رضاعی (صحنه و تصویر) چهارشنبه 29 اردیبهشت ساعت 21:00

خرید بلیت: www.tiwall.com

POSTER-J

 

 

 

 

 

ارسال شده به تاریخ 13 اردیبهشت 1395
رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS