“بتهوون” پیوند نسل‌ها EVENTS

“بتهوون” پیوند نسل‌ها

برگزاری نمایشگاهی از عکس‌‌ها، اسناد‌، مدارک و آثار “مرکز موسیقی بتهوون” در طول 61سال فعالیت در هفته جهانی موزه‌ها..
زمان: یکشنبه 28 اردیبهشت تا دوشنبه 5 خرداد از ساعت 9 صبح تا 16 بعد از ظهر..
مکان: خیابان زعفرانیه، انتهای خیابان طاهری، مجموعه فرهنگی-تاریخی سعدآباد، موزه ملت، گالری هنر ملل

ارسال شده به تاریخ 28 اردیبهشت 1393
رویدادهای بیشتر MORE MUSIC EVENTS
پیشنهاد سازباز SAAZBUZZ SUGGESTS